Ainohealth_webinaari_trendit_2018

WEBINARINSPELNING

Helt plötsligt är krisen framme och allt ställs på ända. De flesta har säkert krisplaner på plats för hur man säkrar sin produktion, tar hand om sina kunder och hur man ska hantera sina anställda precis när krisen sker.

Men inte alla har funderat på hur man bäst tar hand om sina medarbetare under en pågående kris och hur man ska agera när krisen börjar ebba ut och allt återgå till det normala.

I det här webinaret pratar vi med David Daoud, Head of Consultant Management hos vår kund Centric Sweden, om hur de har agerat under den kris vi är i just nu, COVID-19 epidemin, och hur de kommer agera framåt.

Vi kommer också berätta om hur vi på Aino Health kan stötta företag genom, och efter, en kris.

Fyll i din email-adress, namn och företag till höger för att komma till webinarinseplningen.